Att flytta till ett annat land, eller tillbaka till sitt hemland efter några år utomlands, är ett stort projekt bara i avseendet att rent praktiskt få med sig alla tillhörigheter. Som om inte det vore nog, så är det en mängd andra detaljer som man måste tänka på – hur gör man till exempel med alla myndighetskontakter?

Folkbokföring, tullfrihet och andra nödvändigheter

Förutom den konkreta flytten, måste du kontakta ett antal myndigheter för att berätta vem som flyttar och vilka ägodelar som då kommer in i landet. När du flyttar till Sverige måste du anmäla detta till Skatteverkets folkbokföringsregister senast en vecka efter ankomsten. Det sker genom ett personligt besök på närmaste skattekontor och pass och annan ID-handling måste tas med för att styrka din identitet.

Om du flyttar till Sverige från ett annat EU-land, behöver du inte betala tull för din personliga egendom. Även inom EU måste den som har med sig djur, läkemedel, vapen eller andra varor som omfattas av särskilda regler anmäla detta till Tullverket innan flytten. Vid inflyttning från länder utanför EU kan man ansöka om tullfrihet, för att slippa betala moms och tull vid importen. Reglerna varierar beroende på om du flyttar till Sverige för första gången eller om du kommer tillbaka efter en vistelse utomlands.

På Tullverkets hemsida kan du läsa mer om vilka regler som gäller:

Flytta till Sverige från annat EU-land:http://www.tullverket.se/innehallao/f/flyttatillochfransverige/flyttatil…

Flytta till Sverige från land utanför EU:http://www.tullverket.se/innehallao/f/flyttatillochfransverige/flyttatil…

Ska bilen eller andra fordon med? Ja, då måste dessa anmälas till Transportstyrelsen för registrering.

Hur gör man med den praktiska flytten?

Flytten av bohaget är naturligtvis den mest påtagliga delen av projektet att flytta till Sverige. Troligen har du en mängd tillhörigheter att ta med dig till ditt nya hem och det vanligaste sättet att få det gjort är att beställa frakt av dessa i en container. Kostnaden för en container utgör bara en del av det du betalar för hela frakten, eftersom det finns ett flertal andra parametrar som påverkar det slutliga priset för flytten.

Förutom själva transporten av containern från hamn-till-hamn, behöver de flesta anlita en flyttfirma på avreseorten som hämtar alla tillhörigheter och sedan ytterligare en flyttfirma i den nya hemorten som hämtar dem där de ankommer till Sverige och ser till att de kommer till den nya bostaden. Man bör även ta med kostnader för försäkring i samband med flytten, i fall olyckan skulle vara framme under resans gång.

Olika alternativ – lastbil, flyg eller båt

Vid flytt inom Europa är det vanligaste att transporten går landvägen, vilket är det snabbaste och enklaste sättet. Från andra kontinenter är det däremot billigast att frakta med container sjövägen. Man bör då ta med i beräkningen att det kan ta flera veckor att skeppa bohaget, men det är ett tryggt och kostnadseffektivt sätt – och faktiskt det enda realistiska valet när det gäller att transportera stora mängder av ägodelar till en annan världsdel. Alternativet flygfrakt går naturligtvis fortare, men blir väldigt kostsamt annat än för mindre kollin.

Det lönar sig att göra grundliga undersökningar när det gäller prisskillnader mellan olika internationella flyttfirmor, eftersom deras marknad är kraftigt konkurrensutsatt och därmed lämnar dig möjlighet till prisförhandlingar. Dessutom kan det finnas pengar att spara på att hitta alternativa lösningar, som till exempel att dela container om du inte fyller upp en hel själv. Det sänker kostnaderna markant, men innebär förstås att man kan behöva anpassa sig när det gäller tidplaner. Tänk bara på att be om så noga specificerade offerter som möjligt när det gäller vilken service som ingår, så att du inte jämför äpplen och päron!

Att beräkna kostnad för container

Kostnaderna för att internationella transporter med hjälp av container baserar sig alltid på två parametrar: godsets volym i kubikmeter och hur lång frakten blir, från hamn till hamn. Normalt sett kan man välja mellan två storlekar på container när det gäller sjöfrakt: 20 och 40 fot. I 20-fotscontainern får man plats med bohaget i en normal familjelägenhet, men om det gäller att flytta innehållet i en villa eller om ett eller flera fordon ska med så krävs det absolut en 40-fotscontainer.

När du tar in offerter för internationella flyttar, innebär det oftast att du får ett kostnadsförslag som baseras på att endast dina ägodelar fyller en egen container. Om du inte har tillräckligt mycket gods, kan delad container vara något att överväga. Det innebär att ett flertal mindre sändningar till samma destination samlas ihop i en gemensam container och belastas endast med del av den totala fraktkostnaden. Dock kommer leveranstiden med all säkerhet att öka, eftersom containern inte skeppas iväg innan tillräckligt mycket gods finns för att fylla den.

För att hjälpa dig att budgetera för din flytt emellan länder, kan du använda denna kalkylator. Den förklarar vad kostnaderna baseras på och ger dig prisuppskattningar på frakt till olika platser världen över. Uppgifterna är cirkapriser på frakt dörr-till-dörr inklusive packning och lastning i 20-fotscontainer, transport till och från hamn, leverans till den nya adressen samt avlastning och uppackning av godset. Försäkring ingår inte i dessa cirkapriser.

Storbritannien6 800 – 7 400 SEK
Frankrike8 000 – 8 600 SEK
Australien49 000 – 53 000 SEK
USA26 000 – 28 500 SEK
Canada25 000 – 27 000 SEK
Hong Kong21 500 – 23 500 SEK
Sydafrika45 000 – 48 500 SEK